Podpořili jsme Dětskou kliniku FN Olomouc

Podpořili jsme Dětskou kliniku FN Olomouc

Jsme rádi, že můžeme pomoci tam, kde je to potřeba. Podporujeme nejen zdravé děti při jejich sportu, ale naše srdce jsou otevřená i pro děti nemocné. Nechť nás dnešní dar ve výši 1.231.190 Kč pomůže k jejich uzdravení.