Celní deklarace

Celní služby poskytujeme již od roku 2007. Jsme držiteli povolení zjednodušeného postupu (schválený příjemce, vývoz, volný oběh). Od roku 2018 jsme držiteli certifikátu AEO.

Svým zákazníkům nabízíme zajištění celního dluhu vůči státu. Náš tým deklarantů s více než 15 letou praxí je schopen poskytnou kvalitní poradenství v oblasti celní problematiky, ať už je Váš obor podnikání jakýkoliv. V případě zájmu Vám zpracujeme data pro celní řízení a poskytne tyto služby:

DOVOZ a VÝVOZ zboží:

 • ukončení režimu tranzitu pomocí zjednodušeného postupu (popř. klasicky se zastupováním na celním úřadě),
 • zpracování veškeré dokumentace pro celní řízení a následně vyřízení na celním úřadě,
 • zajištění Vašeho celního dluhu,
 • vystavování elektronických celních prohlášení,
 • vystavení deklarace celní hodnoty zboží a následné propouštění do navrženého celního režimu,
 • jednání a zastupování zákazníků před celním úřadem v případě fyzické celní kontroly, správních řízení, zpracování dokumentace, povolení, prohlášení, žádostí aj.,
 • schválené dočasné sklady pro opakované uskladnění zboží,
 • při vývozu odbavení zboží s klasicky na celním úřadě anebo s využitím zjednodušených postupů, vystavení dokladu o původu zboží (EUR1, A.TR, Certificate of origin),
 • celní odbavení zboží do režimu vývoz v rámci celé České republiky bez omezení působnosti.

INTRASTAT

Intrastat musí vykazovat právnické anebo fyzické osoby, které jsou registrovány v ČR k DPH a jejichž dovoz anebo vývoz zboží z anebo do Evropské unie dosáhl částky 12.000.000 Kč/rok. To platí zvlášť pro vývoz a zvlášť pro dovoz zboží.

Svým zákazníkům nabízíme:

 • registraci u místně příslušného celního úřadu k vykazování Intrastatu,
 • příprava, zpracování a vyhotovení pravidelných výkazů pro Intrastat,
 • odesílání řádného, jednorázového, opravného anebo negativního hlášení na CÚ v elektronické podobě,
 • zastupování zákazníka při jednání s celními orgány,
 • poradenství v oblasti Intrastatu.